Šperos.lt > Biologija > Fiziologija > Fiziologijos laboratoriniai darbai
Fiziologijos laboratoriniai darbai

(3 darbai)

Fizinio krūvio įtaka pulso dažniuiTikslas: Įvertinti savo fizinį pasirengimą. Hipotezė. Priemonės ir medžiagos. Darbo eiga. Nustatykite, kokią įtaką pulso dažniui turi fiziniai pratimai. Apskaičiuokite, kiek padidėjo pulso dažnis po fizinių pratimų, palyginti su pulsu ramiai stovint. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvada. Paaiškinkite, kodėl atliekant fizinius pratimus pulsas dažnėja. Nurodykite, dėl kokių priežasčių pulsas lėtėja. Paaiškinkite, kokią įtaką turi kūno padėtis. Kodėl? Kokią įtaką pulso dažniui turėtų sunkesni fiziniai pratimai? Kodėl? Palyginkite savo tyrimo rezultatus su klasės draugų rezultatais. Nurodykite priežastis, kurios galėtų turėti įtakos geram (blogam) draugų fiziniam pasirengimui. Skaityti daugiau
Odos esteziometrijaDarbo atlikimui ir suvokimui būtinos teorinės žinios. Darbo tikslas. Nustatyti skirtingų kūno vietų absoliutaus ir skirtuminio jautrumo slenksčius. Darbo priemonės. Du skriestuvai, vata, spiritas. Tiriamasis: moteris, 20 m. Darbo eiga. Absoliučių slenksčių nustatymas. Skirtuminių slenksčių nustatymas. Rezultatai (žiūrėti 1 lentelė. Odos esteziometrija). Absoliučių slenksčių nustatymas. Gauti matavimų vidurkiai. Skirtuminių slenksčių nustatymas. Vidinės rankos pusės (iki alkūnės). Didžiojo piršto galas. Rezultatų aptarimas. Išvados. Odos receptorių temperatūrinė adaptacija. Darbo tikslas. Nustatyti, kokie temperatūros pojūčiai ir kaip atsiranda, kai odą veikia daiktai, kurių temperatūra skiriasi nuo odos temperatūros. Darbo priemonės. Trys indai su vandeniu (vandens temperatūra pirmame inde yra 10-15° C, antrame inde – 25-30° C, trečiame inde 40-45° C), termometras. Tiriamasis: moteris, 20 m. Darbo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organinių liekanų masės dirvos paviršiujeĮvadas. Žmogaus poveikis biosferai. Žemės ūkio gamybinės veiklos įtaka aplinkai. Organinės medžiagos dirvožemyje. Dirvos dirbimas mažina humuso kiekį. Tyrimo sąlygos ir metodika. Tyrimas buvo pradėtas Lietuvos žemės ūkio universiteto bandymų stoties laukuose rugsėjo 15d. 8 val. ir baigtas apie 10 val. ryto. Tyrimui buvo naudojamos šios priemonės. Aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau